MILJÖPOLICY

SKR Tankdemontering har som policy att följa gällande lagstiftning kring hantering av farligt material.

Bolagen söker en kontinuerlig uppdatering från lokalt miljökontor för att kunna vara uppdaterad på lokala och nationella miljökrav och rekommendationer.

Vi har anvisade utbildningar och tillstånd för att bedriva verksamheten.

SKR Tankdemontering - Göteborgsvägen 587, 434 96 Kungsbacka - Tel: Magnus Persson 0735-76 25 36
E-post: magnus@skrtankdemontering.se