Tjänster

Vi är en firma som specialiserat oss på demontering i villapannrum, värmecentraler i hyreshus, industri och kommersiella fastigheter i göteborgsområdet med 10 mils radie.

SKR Tankdemoring utför jobbet snabbt, högljutt och säkert. Vi är givetvis försäkrade, använder beprövade och säkra tekniker, samt har tillstånd att hantera asbest och transportera eldningsolja.

Tjänster

Priser ink mons

Oljetank - Sanering, demontering samt bortforsling av oljetank i villa. Från: 1800:-

Panna - Demontering och bortforsling av panna. Från: 900:-

Demontering och bortforsling av varmvattenberedare och värmepump. Från 500:-

Skorstenshuv för att skydda murstock från inregning, fukt, sprängverkan och vittring.

För fullt tjänsteutbud eller specifik information, vänligen kontakta oss på E-post eller via telefon.

SKR Tankdemontering - Göteborgsvägen 587, 434 96 Kungsbacka - Tel: Magnus Persson 0735-76 25 36
E-post: magnus@skrtankdemontering.se